Załóż konto | Zaloguj

Nauka i Szkolenia w Katowicach

Prezentacja maturalna

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło: Czwartek, 22 Wrzesień, 2016  07:37

Opis oferty:

Mam do sprzedania gotowe prezentacje maturalne z języka polskiego, które napisałem w 2013r, Wszystkie posiadają kompletną bibliografię, ramowy plan wypowiedzi, konspekt i treść wystąpienia. Czyli są kompletne.

Cena to 49zł, więcej pisz na email: mariodi@o2.pl

LISTA GOTOWYCH PREZENTACJI:
„Inny Świat” Gustawa Herlinga Grudzińskiego, „Lalka” Bolesława Prusa, „Kordian” Juliusza Słowackiego - który z tych utworów jest
Analizując teksty piosenek jednego z zespołów XX i XXI wieku, wyjaśnij zasadność doboru wyrazu
Analizując wybrane dzieła z literatury polskiej i obcej, porównaj różne modele rodziny
Analizując wybrane przykłady utworów, porównaj różne literackie kreacje dzieci w literaturze polskiej
Analizując wybrane teksty literackie, porównaj różne kreacje bohaterów literackich, którzy poświęcili osobiste szczęście dla wyższych celów
Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw różne sposoby wyrażania miłości przez kobietę lub mężczyznę
Analizując zebrany materiał językowy, dowiedź ekspansji angielszczyzny we współczesnej polszczyźnie i zbadaj przyczyny tego zjaw +PPT
Anioł w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj wybrane przykłady i omów funkcje tego motywu +PPT
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranego autora
Bohater literacki w poszukiwaniu celu i sensu życia. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Bohater literatury greckiej i rzymskiej - co ich łączy, co dzieli. Odwołaj się do wybranych przykładów +PPT
Bohaterowie mityczni w sztuce. Omów sposoby ich kreowania na wybranych przykładach dzieł literackich i innych dziedzin sztuki +PPT
Bohaterowie zwyciężeni. Przeanalizuj przyczyny klęski wybranych bohaterów literackich i sformułuj uniwersalne
Bunt jako postawa wobec rzeczywistości. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów XX (ewentualnie XXI) wieku.
Buntownicy w literaturze. Charakteryzując wybranych bohaterów, zanalizuj przyczyny i skutki ich niezgody na zastany świat
Być ojcem – trudne wyzwanie. Na wybranych przykładach z literatury, zaprezentuj sylwetki ojców rodzin
Czas, miejsce, rekwizyt jako kategorie znaczące w dramacie. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych przykładach
Człowiek jako istota dążąca do szczęścia i spełnienia. Omów temat, analizując wybrane utwory
Człowiek wobec doświadczeń granicznych. Omów temat na podstawie wybranych utworów
Czy zbrodnia i szaleństwo są wytworem warunków zewnętrznych czy elementem ludzkiej natury
Czym dla człowieka jest praca. Jak na to pytanie odpowiadają literatura i film. Omów na wybranych przykładach
Dobro i zło muszą istnieć obok siebie. Dokonaj analizy tematu opierając się na przykładach literatury polskiej i obcej
Dokonaj analizy i interpretacji wybranych wątków miłosnych w literaturze różnych epok na podstawie wybranych przykładów
Dokonaj analizy porównawczej obrazu drugiej wojny światowej w wybranych utworach
Dokonując analizy językowej piosenek jednego z wybranych zespołów rockowych, wyjaśnij zasadność ich doboru. KULT
Doświadczenia Holocaustu z perspektywy człowieka dorosłego i dziecka. Porównaj sposoby ujęcia tematu analizując wybrane teksty +PPT
Doświadczenie holocaustu. Pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem analizując stosowne utwory literackie +PPT
Dramat antyczny, szekspirowski i romantyczny - dokonaj porównania w oparciu o celowo wybrany materiał literacki
Duchy, zjawy, mary, widma. Omów ich funkcje na wybranych przykładach
Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do dwóch wybranych tekstów literackich
Dylematy moralne i egzystencjalne, w utworach literackich XIX i XX wieku. Przedstaw temat, na wybranych przykładach
Emancypantka jako bohaterka literacka utworów XIX i XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Etos pracy i jego znaczenie w życiu człowieka. Omów problem, analizując wybrane utwory różnych epok
Frazeologia dziennikarstwa sportowego. Omów na wybranych przykładach +PPT
Funkcjonalność motywu buntu w kulturze. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie utwory literackie oraz inne teksty kultury
Holocaust tematem współczesnej literatury polskiej. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
Jak rodzą się zbrodniarze Odwołując się do wybranych przykładów, udowodnij, że literatura jest źródłem informacji o wpływie różnych czynników na degenerację jednostkid Document
JAKA JEST PRZECIW WŁÓCZNI ZŁEGO TWOJA TARCZA CZŁOWIECZE Z KOŃCA WIEKU” - ( K. PRZERWA-TETMAJER)- MOJE PODRÓŻE PO KRAINIE LITERATURY W POSZUKIWANIU WARTOŚCI
Jaki wizerunek prawdziwego mężczyzny kreuje literatura, sztuka, film i mass media. Omów temat na wybranych przykładach z różnych
JEDNOSTKA WOBEC ZBIOROWOŚCI W UJĘCIU TWÓRCÓW DWÓCH WYBRANYCH EPOK LITERACKICH. PRZEDSTAW PROBLEM
Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmowa adaptacje
Język instrukcji. Zanalizuj wybrane fragmenty tekstów instruktażowych z uwzględnieniem ich poprawności oraz komunikatywności.
Język jako instrument walki o klienta. Zanalizuj język reklamy w oparciu o zgromadzony materiał.
Język komentatorów, felietonu sportowego i język kibiców. Omów problem, analizując wybrane przykłady
Język przerwy międzylekcyjnej (hasła, grypsy, teksty, gesty). Zanalizuj jego cechy i oceń poprawność +PPT
Kobiece bohaterki w literaturze rożnych epok. Scharakteryzuj wybrane postaci, analizując stosowane utwory literackie
Kobieta wykreowana w języku współczesnej prasy. Omów zjawisko na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego
Kochankowie w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie na dowolnie wybranych utworach literackich
Koncepcja kobiecego piękna w literaturze i malarstwie. Omów temat, odwołując się do przykładów z dwóch wybranych epok +PPT
Konflikt pokoleń zapisany w literaturze polskiej. Określ jego charakter analizując wybrane utwory
Konfrontacja dobra ze złem w baśniach oraz literaturze fantastycznej. Przeanalizuj wybrane przykłady, wskazując różne ujęcia
Korespondencja dawniej i dziś. Scharakteryzuj kierunki przemian w sposobach komunikowania się na wybranych przykładach
Kreacja bohaterów tragicznych w literaturze antycznej romantycznej współczesnej opisz na wybranych przykładach
Lagry i łagry - porównaj literacki obraz rzeczywistości obozowej w twórczości wybranych pisarzy współczesnych
Lalka Bolesława Prusa w oczach reżysera Wojciecha Hasa. Porównaj filmową adaptację z jej literackim pierwowzorem
Literacki obraz młodości. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literatury XX wieku ewentualnie też epok wcześniejszych
Literacki pierwowzór a jego filmowa adaptacja. Wskaż podobieństwa i różnice, posługując się wybranymi przykładami
Literackie portrety kobiet. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do dwóch wybranych powieści XIX i XX wieku
Literackie wizerunki żon. Omów, analizując wybrane przykłady z różnych epok
Literatura grozy jako próba odkrywania prawdy o człowieku. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw wnioski i ich analizy
Miłość jako siła, która niszczy lub buduje życie człowieka. Przedstaw różne ujęcia tego zagadnienia w znanych Ci dziełach litera
Miłość jako temat utworów literackich. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich
Miłość szczęśliwa i tragiczna. Omów motyw na wybranych przykładach literackich z różnych epok
Model rodziny idealizowany i przedstawiony karykaturalnie. zanalizuj wybrane dzieła literackie
Motyw cierpienia w literaturze. Zanalizuj wybrany materiał literacki
Motyw domu rodzinnego i jego funkcje. Omów na podstawie utworów z dwóch epok literackich +PPT
Motyw femme fatale w literaturze. Omów sposoby kreacji bohaterek i ich funkcje w wybranych utworach literackich
Motyw matki i jej funkcjonowanie w wybranych utworach. Omów jego przykłady analizując teksty literackie
Motyw miłości na przestrzeni wieków. Omów na wybranych przykładach literackich
Motyw nieszczęśliwej miłości w literaturze. Zanalizuj jego funkcjonowanie w wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Motyw pojedynku w literaturze i filmach
Motyw pracy w utworach pozytywizmu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.
Motyw przemiany wewnętrznej bohatera literackiego. Zinterpretuj zagadnienie analizując przyczyny metamorfozy wybranych postaci literackich z wielu epok.
Motyw przyjaźni w wybranych utworach literackich. Przedstaw, odwołując się do utworów z róznych epok literackich.
Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozważ jego funkcję, odwołując się do wybranych przykładów.
Motyw śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów
Motyw śmierci w literaturze. Odwołaj się do wybranych utworów literackich z różnych epok
Motyw władcy w literaturze -omów na podstawie literatury w odniesieniu do okresu historycznego
Motyw wybrańca – od Biblii do „Matrixa”. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literatury i kultury
Motyw zbrodni i kary. Omów jego funkcje w literaturze różnych epok. Przedstaw temat na przykładzie 2-3 bohaterów
Motywy biblijne i mitologiczne w twórczości J.R. Tolkiena .Na wybranych przykładach uzasadnij celowość ich wykorzystania
Motywy mitologiczne w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw i omów je w oparciu o wybrane mity
Muzyka i jej oddziaływanie na psychikę młodego człowieka we współczesnym świecie. Przedstaw na wybranym materiale literackim i m
Na podstawie wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki przedstaw różne sposoby pojmowania piękna +PPT
Na podstawie wybranych przykładów zanalizuj zabiegi językowe stosowane w sztuce oratorskiej i omów ich funkcje
Na podstawie wybranych utworów omów funkcje ironii w literaturze
Na podstawie wybranych utworów ukaż obyczaje polskiej szlachty +PPT
Na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku omów problem ludzkiej samotności +PPT
Na wybranych przykładach omów różne znaczenia motywu mogiły
Nadzieja - towarzyszką życia bohaterów literackich. Przeanalizuj wybrane utwory literackie różnych epok
Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cele kreowania takich postaci w wybranych dziełach literackich i filmowych
Niewłaściwe wybory, blednę decyzje. Oceń, jakie były ich konsekwencje w życiu bohaterów. Omów na przykładach wybranych utworów
Nowomowa jako przykład manipulacji językowej. Zbierz materiał pochodzący z wybranych utworów literackich i prasy politycznej
Obraz II Wojny światowej w literaturze i filmie
Obraz Matki Boskiej w literaturze i sztuce. Zaprezentuj , analizując wybrane przykłady z różnych epok
Obraz miasta w literaturze. Omów sposoby przedstawiania i funkcje motywu w oparciu o wybrane utwory różnych epok
Obraz miłości we współczesnej literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach +PPT
OBRAZ MNICHA I KSIĘDZA W LITERATURZE. OMÓW TEMAT NA PODSTAWIE WYBRANYCH UTWORÓW LITERACKICH
Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładzie utworów z różnych epok
Obraz życia współczesnych młodych Polaków w literaturze, filmie i tekstach muzyki młodzieżowej. Omów zagadnienie w oparciu o wyb
Obrazy śmierci w literaturze różnych epok. Analizując wybrane przykłady literackie porównaj sposoby przedstawiania oraz funkcjonalność motywu +PPT
Obrazy wojny w literaturze różnych epok i kultur. Wskaż podobieństwa i różnice, analizując wybrane fragmenty
Odwołując się do przykładów z literatury, scharakteryzuj życie codzienne w średniowieczu i renesansie
Odwołując się do wybranych utworów literackich, omów wpływ cierpienia na postawę bohatera wobec życia
Odwołując się do wybranych utworów przedstaw funkcjonowanie motywu dziecka w literaturze
Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw tragiczne losy kobiet w obozach pracy i koncentracyjnych
Omów na wybranych przykładach literackich różne sposoby przedstawiania zła
Omów sposoby i funkcje przedstawienia ogrodu w literaturze i malarstwie
Omów zjawisko inspiracji kulturą ludową w literaturze romantyzmu
Opierając się na wybranych utworach literackich, omów przemianę bohatera.
Pamiętnik jako sposób literackiego przekazu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
Pieniądz i jego rola w życiu bohaterów. Na podstawie tekstów kultury, przedstaw różne ujęcia tego tematu
Pieniądz jako czynnik sprawczy działań człowieka. Omów problem, analizując wybrane teksty literackie
Pieniądze- ich wpływ na życie człowieka. Rozważ na wybranych przykładach bohaterów literackich
Podkarpacie jako centrum kultury. Przedstaw osiągnięcia wybranych twórców związanych z Podkarpaciem +PPT
Podróże i ich wpływ na twórczość wybranych pisarzy. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy i interpretacji wybranych utworów
Polak w Paryżu na podstawie wybranych utworów literackich i filmów. Przedstaw sposób postrzegania stolicy Francji przez wędrowców
Polaków portret własny w utworach romantyzmu. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich
Polska pieśń narodowa – jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu. Omów temat analizując wybrane przykłady
Polski krajobraz i jego funkcje w wybranych utworach. Zinterpretuj różne przykłady tekstów literackich +PPT
Porównaj literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów temat na wybranych przykładach tekstów kultury +PPT
Porównaj sposoby wykorzystania mitów i legend średniowiecza w wybranych utworach literatury współczesnej +PPT
Porównaj sposób prezentowania i funkcje motywu diabła i anioła w literaturze i sztuce
Porównaj wizje początków ludzkości w rożnych mitologiach i literaturze. zinterpretuj celowo wybrane teksty
Portret matki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Portret rodziny w literaturze. Przybliż go, analizując wybrane utwory różnych epok.
Postacie literackie, które utrwaliły się w świadomości Polaków. Zaprezentuj je, odwołując się do utworów różnych epok
Postacie władców z historii i literatury (np. Agamemnon, Priam, Ramzes XIII, Neron, Stalin, Hitler). Omów na wybranych przykładach
Poszukiwanie celu i sensu życia. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich +PPT
Poszukiwanie sensu życia przez bohaterów utworów Paulo Coelho. Odwołaj się do dzieł tego pisarza.
Problem cierpienia w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.
Przedstaw funkcje motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej.
Przedstaw i oceń współczesne interpretacje sceniczne lub filmowe dramatu Szekspirowskiego
Przedstaw literackie obrazy cierpienia odwołując się do wybranych dzieł epoki średniowiecza i renesansu
Przedstaw literackie obrazy cierpienia odwołując się do wybranych dzieł epoki średniowiecza i renesansu2
Przedstaw problem ludzkiego cierpienia na podstawie wybranych tekstów literatury antycznej
Przedstaw rolę i powinności lekarza na przykładach wybranych z literatury różnych okresów +PPT
Przedstaw różne sposoby wyrażania miłości do ojczyzny w twórczości wybranych przez Ciebie pisarzy
Przedstaw znaczenie pracy w życiu człowieka, analizując celowo dobrane utwory
Przemiana wewnętrzna jako czynnik chrakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach.
Przysłowia mądrością narodu. Odwołując się do wybranych przykładów, omów cechy językowe oraz funkcje przysłów ludowych +PPT
Rodzice i dzieci w literaturze. Omów wzajemne relacje odwołując się do analizy wybranych przykładów +PPT
Rodzina wobec doświadczeń i wyzwań losu. Rozwiń temat, odwołując się do analizy wybranych tekstów literackich
Rola kobiety w literaturze różnych epok. Omów na wybranych działach literackich
Rola motta w wybranych utworach literackich. Zbadaj problem, odwołując się do przykładów z różnych epok. Uwzględnij kontekst kul
Rola odwagi w życiu człowieka. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.
Rosja w oczach pisarzy. Przeanalizuj i porównaj sposób mówienia o państwie miłości i społeczeństwie na przykładach wybranych utworów literackich +PPT
Rozważ przyczyny i skutki artystycznych fascynacji kiczem w literaturze XX – XXI wieku oraz w innej dziedzinie sztuki współczesnej
Różne modele życia literackich par małżeńskich. Omów ich funkcje i sposób kreowania
Różne portrety nauczycieli i uczniów w literaturze i filmie. Omów temat, analizując wybrane przykłady
Różne postawy ludzi wobec totalitaryzmu. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury. +PPT
Różne sposoby kreowania postaci ojca w literaturze. Przedstaw i porównaj poddając analizie bohaterów celowo wybranych utworów z różnych epok +PPT
Różne sposoby ujęcia postaci wampira w literaturze i sztuce
Różne sposoby ukazywania życia w okupowanej Warszawie +PPT
Różne wzorce i kanony kobiecej urody w literaturze i sztuce
Różnorodny sens cierpienia w życiu człowieka. Przedstaw problem, odwołując się do analizy wybranych tekstów literackich
Samobójstwo słabość czy odwaga. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów literackich.
Samotność-wybór, konieczność, ucieczka od świata. Na podstawie celowo przywołanych utworów literackich, przedstaw różnorodność ujęcia motywu
Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przeprowadź analizę porównawczą wybranych tekstów kultury +PPT
Sposoby prezentacji doświadczeń II wojny światowej w literaturze. Omów wybrane utwory i zbadaj cel przedstawienia tego tematu
Stereotypy kobiecości w literaturze. Omów różne sposoby kreacji kobiety, odwołując się do wybranych przykładów literatury polskiej i obcej
Stosunek do pracy jako kryterium oceny człowieka. Zanalizuj problem przedstawiając go na wybranych przykładach literackich +PPT
Szczęśliwe i nieszczęśliwe dzieciństwo w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
Świat odwróconego dekalogu w rzeczywistości okupacyjnej. Wykorzystaj wybrane utwory literatury czasów II wojny światowej
Świat wartości młodego człowieka we współczesnym filmie i literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach +PPT
Teksty grup hip-hopowych jako językowy znak kultury młodego pokolenia. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj dobór środków
Teksty utworów hip-hop głosem pokoleń. Oceń zjawisko analizując wybrane przykłady
To, co się dzisiaj czyta. Modni pisarze, modne książki. Omów na przykładzie wybranych utworów spoza kanonu szkolnego, rozważając fenomen ich popularności.
Tragiczne przeżycia oraz destrukcyjny wpływ obozów koncentracyjnych na psychikę i kodeks etyczny człowieka. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literatury współczesnej
Ukaż wpływ domu rodzinnego na postawy bohaterów w wybranych utworach literackich z rożnych epok
Wędrówka jako temat sztuki. Porównaj różne ujęcia tego motywu w literaturze i wybranej innej dziedzinie artystycznej
Wędrówką życie jest człowieka- omów toposu „homo viator” w wybranych utworach literackich
Wizerunek dziecka w różnych epokach literackich. Omów zagadnienie, zwracając uwagę na sposób kreowania bohatera
Wizerunek rycerza w wybranych tekstach kultury. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach
Wizerunek zakazanej miłości w literaturze i innych dziedzinach sztuki, omów na wybranych przykładach z różnych epok +PPT
Wizja Boga i świata w dwóch wybranych epokach literackich
Wizje sny i zjawy. Określ i porównaj ich funkcje analizując wybrane przykłady literackie pochodzące z różnych epok +PPT
Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę mówioną. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Wpływ pieniądza na życie bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych
Wpływ pieniądza na życie człowieka. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe
Wzorce przeżywania miłości w kulturze europejskiej. Omów na przykładach wybranych utworów
Zakochani bohaterowie literaccy. Omów różne sposoby ich przedstawiania, odwołując się do wybranych utworów
Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich
Zaprezentuj relacje między Bogiem a człowiekiem w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Zbrodnia i kara czy zbrodnia bez kary Na wybranych przykładach literackich przyjrzyj się problemowi zależności winy i kar
Żydzi ocaleni z zagłady. Omów temat na podstawie wybranych dzieł filmowych i literackich
To ogłoszenie jest archiwalne i może być nieaktualne.

Zadaj pytanie poprzez formularz kontaktowy

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 5 znaków
Dodaj załącznik
Dozwolone typy plików: jpg, jpeg, png, doc,docx, pdf, gif, html, txt.
Przepisz kod bezpieczeństwa
kod bezpieczeństwa Przepisz kod bezpieczeństwa Przepisz poprawnie kod
Wyświetleń: 856
  • Promuj ogłoszenie
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń ogłoszenie
Zachowaj bezpieczeństwo podczas transakcji
  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji.
  • Nie płać z góry. Płać osobiście.
  • Nie wysyłaj płatnych sms-ów.
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty.
  • Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.